AMSLeveringspliktNettavtaleNettinfoArbeid nær anlegg
 
Ledig to stillingar som lærlingar
Vi har to ledige stillingar som lærlingar. Søknadsfrist 28.02.2020.   Les meir             (11.02.2020)

Målaravlesing
Kundar som ikkje har nye målarar med automatisk målaravlesing må lesa av målaren manuelt. Dette vil også gjelde enkelte med nye målarar som ikkje har kommunikasjon. Er du i tvivl ta kontakt med oss. De kan registrere målarstand via Min side  eller sende via epost til kunde@vtknett.no             (09.12.2019)

Nye rutiner med faktura kvar månad
Vi har nå lagt om fakturarutinane slik at dei fleste kundar får rekning kvar månad.
Hushald og hytter får etterskotsvis faktura.
Næringsdrivande får etterskotsvis faktura med forskot for komande månad.
Dei som ikkje har ny AMS målar med kommunikasjon må lese av målaren sin manuelt og gje oss målarstanden via vår webside, epost eller telefon. Ved manglande avlesing vil forbruket blir fastsett ved skjønn.      (10.04.2019)
AMS (Avanserte Måle- og Styringssytem)
Frå 01.01.2019 skal alle straumkundar ha installert ny automatisk straummålar (AMS). Vi startar montering av nye målarar i november 2017 og reknar med å være ferdig i 2018. Du finn meir info om dette her.       (13.09.2017)  

Innføring av Elhub i det norske kraftmarked
Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) ha rpålagt Statnett å utvikle ELhub, som etter planen skal settast i drift i februar 2019.. Løysinga skal sørge for effektiv utveklsling av målaeverdiar og kundeinformasjon som brukast til leverandørskifte, avrekning og fakturering av nettleige og kraftsalg.        Meir info på NVE        (08.04.2016) 

Kompensasjon for langvarige straumbrot
Som kunde har du krav på kompensasjon ved avbrot i straumforsyninga som varer i meir enn 12 timar. Etter regelverket må kunden søke om denne kompensasjonen, men vi betalar ut til alle vi har registrert langvarige avbrot på, utan at du treng sende søknad.     Les meir        (04.02.2014)

Arbeid nær våre linjer og kabelnett
Skal du arbeide nær våre høgspentlinjer, eller andre installasjonar, må du ta kontakt med oss før arbeidet tek til. Avgraving av kablar kan medføre personskade eller tap av liv. Sjå info      (16.04.2012)

Val av kraftleverandør
Som ny nettkunde må du velge ein kraftleverandør.       Finn leverandør

Kundesenteret   
 
(Åpningstid:07.30 - 15.30)
 
- Tlf.: 35 07 57 00
- Telefaks: 35 07 57 01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtknett.no
 
Kundeservice på nett
Her kan du registrere målarstand og administrere abonnementet ditt.
Logg inn

Snarvegar
Total straumprisen
Fordeling av årsforbruket
Nettleigeavtale

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58