AMSLeveringspliktNettavtaleNettinfoArbeid nær anlegg
 
Entreprenørarbeid på mindre grave- og anleggsarbeid
Vi vil lage rammeavtale med entreprenørar på mindre grave- og anleggsarbeid. Dei som er interessert i slikt arbeid kan kontakte oss på epost firmapost@vtk.no eller telefon 35 07 57 00 for å få utlevert prisark som skal nyttast til formålet. Frist for levering av pristilbod er 24.04.2018.       (03.04.2018) 
Ingen auke i nettleiga for 2018
Det blir ingen auke i nettleiga for 2018. Forbruksavgifta aukar med 0,33 øre/kWh, men vi reduserar nettleiga tilsvarande slik at totalprisen ut til kunde blir uendra. Oversikt over nettleiga finn du her       (02.01.2018) 
AMS (Avanserte Måle- og Styringssytem)
Frå 01.01.2019 skal alle straumkundar ha installert ny automatisk straummålar (AMS). Vi startar montering av nye målarar i november 2017 og reknar med å være ferdig i juni/juli 2018. Du finn meir info om dette her.       (13.09.2017)  

Innhenting av fødselsnummer
I samband med innføring av Elhub må nettselskapa hente inn fødselsnummer frå alle privatkundar. Som ein hovudregel vil vi for eksisterande kundar hente inn dette Det Sentral Folkeregister. Ved oppretting av nye kontrakter framover blir dette ein informasjon vi må få direkte frå kunden. Føremålet er å få ein unik identifisering av straumkundane.         Meir info på NVE        (08.04.2016) 

Innføring av Elhub i det norske kraftmarked
Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) ha rpålagt Statnett å utvikle ELhub, som etter planen skal settast i drift i februar 2019.. Løysinga skal sørge for effektiv utveklsling av målaeverdiar og kundeinformasjon som brukast til leverandørskifte, avrekning og fakturering av nettleige og kraftsalg.        Meir info på NVE        (08.04.2016) 

Kompensasjon for langvarige straumbrot
Som kunde har du krav på kompensasjon ved avbrot i straumforsyninga som varer i meir enn 12 timar. Etter regelverket må kunden søke om denne kompensasjonen, men vi betalar ut til alle vi har registrert langvarige avbrot på, utan at du treng sende søknad.     Les meir        (04.02.2014)

Arbeid nær våre linjer og kabelnett
Skal du arbeide nær våre høgspentlinjer, eller andre installasjonar, må du ta kontakt med oss før arbeidet tek til. Avgraving av kablar kan medføre personskade eller tap av liv. Sjå info      (16.04.2012)

Val av kraftleverandør
Som ny nettkunde må du velge ein kraftleverandør.       Finn leverandør

Kundesenteret   
 
(Åpningstid:07.30 - 15.30)
 
- Tlf.: 35 07 57 00
- Telefaks: 35 07 57 01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtknett.no
 
Kundeservice på nett
Her kan du registrere målarstand og administrere abonnementet ditt.
Logg inn

Snarvegar
Total straumprisen
Fordeling av årsforbruket
Nettleigeavtale

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58