AMSLeveringspliktNettavtaleNettinfoArbeid nær anlegg
 
Mykje feil i nettet siste dagane
Det er eindel tre som knekk pga på grunn av sno og legg seg på linjene. Dette skaper eindel straumbrot. Det blir jobba med å rette feilane etter kvart som dei dukkar opp.       (25.01.2018)
 
Ingen auke i nettleiga for 2018
Det blir ingen auke i nettleiga for 2018. Forbruksavgifta aukar med 0,33 øre/kWh, men vi reduserar nettleiga tilsvarande slik at totalprisen ut til kunde blir uendra. Oversikt over nettleiga finn du her       (02.01.2018) 
Målaravlesing etter montering av ny AMS målar
Mange kundar får i desse dagar montert ny AMS målar. Dei fleste har likevel fått målaravlesingskort der vi ber om målaravlesing. Det tek litt tid før vi får målarstand frå ny målar automatisk inn i vårt system, og det er ikkje sikkert den er klar før faktura går ut. Derfor vil vi gjerne at du også denne gongen les av og gjev oss målarstanden.        (20.12.2017)
AMS (Avanserte Måle- og Styringssytem)
Frå 01.01.2019 skal alle straumkundar ha installert ny automatisk straummålar (AMS). Vi startar montering av nye målarar i november 2017 og reknar med å være ferdig i juni/juli 2018. Du finn meir info om dette her.       (13.09.2017)  

Ledig vikariat som sekretær
Vi har ledig eit årsvikariat som sekretær. Søknadsfrist 01.12.2017.       Les meir          (21.11.2017)  

Støtte til idrettsutøverar
VTK ynskjer å støtte utøverar som hevdar seg på høgt nivå i sin idrett og som på den måten profilerar Vest-Telemark på ein positiv måte. Søknadsfrist 20.11.2017.       Les meir          (09.11.2017)  

Nettleige frå 01.01.2017
Det blir ingen auke i nettleiga frå 01.01.2017. Forbruksavgifta aukar med 0,4 øre, men vi reduserar nettleiga tilsvarande slik at pris til kunde blir uendra.     Sjå prisoversikt       (27.12.2016)

 
 
Kundemagasinet Vår Energi frå ditt lokale energiselskap
I denne utgåva av Vår Energi kan du lesa om energiselskap som byggjer breiband og sponsar idrett og kultur. På den måten gjer dei ein stor innsats for å halde oppe levande og konkurransedyktige lokalsamfunn.
Hurtiglading av elbilar og nytt kraftkrevjande utstyr set nye krav til everka. I eldre bustad- og hytteområd er ikkje nettet førebudd for det som skjer. Det vil vere utopi å byggje ut nettet slik at det blir mogleg for hytteeigarar å hurtiglade elbilar.      Les meir         (27.10.2016) 
.
.
.
.
.
.

Innhenting av fødselsnummer
I samband med innføring av Elhub må nettselskapa hente inn fødselsnummer frå alle privatkundar. Som ein hovudregel vil vi for eksisterande kundar hente inn dette Det Sentral Folkeregister. Ved oppretting av nye kontrakter framover blir dette ein informasjon vi må få direkte frå kunden. Føremålet er å få ein unik identifisering av straumkundane.         Meir info på NVE        (08.04.2016) 

Innføring av Elhub i det norske kraftmarked
Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) ha rpålagt Statnett å utvikle ELhub, som etter planen skal settast i drift 20.02.2017. Løysinga skal sørge for effektiv utveklsling av målaeverdiar og kundeinformasjon som brukast til leverandørskifte, avrekning og fakturering av nettleige og kraftsalg.        Meir info på NVE        (08.04.2016) 

Kompensasjon for langvarige straumbrot
Som kunde har du krav på kompensasjon ved avbrot i straumforsyninga som varer i meir enn 12 timar. Etter regelverket må kunden søke om denne kompensasjonen, men vi betalar ut til alle vi har registrert langvarige avbrot på, utan at du treng sende søknad.     Les meir        (04.02.2014)

Arbeid nær våre linjer og kabelnett
Skal du arbeide nær våre høgspentlinjer, eller andre installasjonar, må du ta kontakt med oss før arbeidet tek til. Avgraving av kablar kan medføre personskade eller tap av liv. Sjå info      (16.04.2012)

Val av kraftleverandør
Som ny nettkunde må du velge ein kraftleverandør.       Finn leverandør

Kundesenteret   
 
(Åpningstid:07.30 - 15.30)
 
- Tlf.: 35 07 57 00
- Telefaks: 35 07 57 01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtknett.no
 
Kundeservice på nett
Her kan du registrere målarstand og administrere abonnementet ditt.
Logg inn

Snarvegar
Total straumprisen
Fordeling av årsforbruket
Nettleigeavtale

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58