KundeserviceNettprisarNettinfo

 

Energiutgreiing
Kundesenteret   
 
(Åpningstid: 07.30 - 15.30)
Nettselskapa er pålagde å lage ei energiutgreiing for kvar kommune. Formålet er blant anna å finne dei samfunnsøkonomisk beste løysningane for energiforsyninga til eit område, eller ei større bygningsmasse. Blant anna vil det sei å vurdere alternative energikjelder som til dømes bioenergi og småkraftverk.
 
Energiutgreiingane for 2011 for kvar kommune finn du her. Du finn og innkalling til ope møte der energiutgreiingane vert presentert, samt møtereferata frå dei offentlege møta som vart halde.

Energiutgreiing frå 2011

Fyresdal kommune Kviteseid kommune Nissedal kommune Seljord kommune Tokke kommune Vinje Kommune
Fyresdal   Kviteseid Nissedal Seljord  Tokke Vinje

 

Møtereferat frå offentleg fellesmøte finn du her

 

 
-Tlf.: 35 07 57 00
-Telefaks: 35 07 57 01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtknett.no
 
Kundeservice på nett
Her kan du registrere målarstand og administrere abonnementet ditt.
Logg inn

Snarvegar
Straumprisen
Fordeling av straumforbruket igjennom året
Nettleigeavtale

 
 
     

 

 

 Tilbake

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58