KundeservicePrisar

Historiske spesialtariffar

 

Spesialtariffar frå 01.01.2018     (Prisar i parantes er utan mva.)  
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 16,58 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og evt. storleiken på hovudsikringane
Tariff
Tekst
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
Merknad
Hushald          
G1 Gateljos med fotocelle og 4000 t brukstid Ingen 500 (400)   55,0 (26,42) Eit abonnement pr. kunde pr. trafo
Næring            
G1 Gateljos med fotocelle og 4000 t brukstid Ingen 500 (400)   53,8 (26,42) Eit abonnement pr. kunde pr. trafo
S5 Byggeskåp Ingen 6500 (5200)   56,3 (26,42) Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold.
T4S Privat byggeskåp Ingen 5250 (4200)   56,3 (26,42) Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold.
T4A0 T4 utan målar. Anlegg med lågt forutsigbart forbruk. 80/50 4300 (2640)   56,3 (26,42)  
S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker og andre med liknande forbruksprofil. Ingen 1500 (400)   56,3 (26,42)  
             
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.

 

Spesialtariffar frå 01.01.2017     (Prisar i parantes er utan mva.)  
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 16,32 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og evt. storleiken på hovudsikringane
Tariff
Tekst
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
Merknad
Hushald          
G1 Gateljos med fotocelle og 4000 t brukstid Ingen 1 (1)   55,0 (26,68) Eit abonnement pr. kunde pr. trafo
Næring            
G1 Gateljos med fotocelle og 4000 t brukstid Ingen 1 (1)   53,8 (26,68) Eit abonnement pr. kunde pr. trafo
S5 Byggeskåp Ingen 6500 (5200)   56,3 (26,68) Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold.
T4S Privat byggeskåp Ingen 5250 (4200)   56,3 (26,68) Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold.
T4A0 T4 utan målar. Anlegg med lågt forutsigbart forbruk. 80/50 4300 (2640)   56,3 (26,68)  
S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker og andre med liknande forbruksprofil. Ingen 1500 (400)   56,3 (26,68)  
             
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.

 

Spesialtariffar frå 01.01.2016     (Prisar i parantes er utan mva.)
Tariff Tekst

Merknad

Pris

G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid 61,9 øre/kWh (49,5)
G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement 61,9 øre/kWh (49,5)
G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 620 (496) pr.hustand pr. år
S5 Byggeskåp VTK sine byggskåp Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.6500 (5200) pr.år. KWh pris T4
S5B Byggeskåp Stort VTK byggskåp Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.7812 (6250) pr.år. KWh pris T4
S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastledd
T4A0   T Anlegg utan målar Fastledd kr. 4550 (3640) pr. år. KWh pris T4
T4S Privat byggeskåp Kunden held byggskåp sjølv Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.5250 (4200) pr.år. KWh pris T4

 

Spesialtariffar frå 01.01.2015     (Prisar i parantes er utan mva.)
Tariff Tekst

Merknad

Pris

G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid 59,5 øre/kWh (47,6)
G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement 59,5 øre/kWh (47,6)
G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 620 (496) pr.hustand pr. år
S5 Byggeskåp VTK sine byggskåp Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.6500 (5200) pr.år. KWh pris T4
S5B Byggeskåp Stort VTK byggskåp Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.7812 (6250) pr.år. KWh pris T4
S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastledd
T4A0   T Anlegg utan målar Fastledd kr. 4550 (3640) pr. år. KWh pris T4
T4S Privat byggeskåp Kunden held byggskåp sjølv Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.5250 (4200) pr.år. KWh pris T4

 

Spesialtariffar frå 01.08.2014     (Prisar i parantes er utan mva.)
Tariff Tekst

Merknad

Pris

G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid 54,3 øre/kWh (43,4)
G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement 54,3 øre/kWh (43,4)
G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 587 (470) pr.hustand pr. år
S5 Byggeskåp VTK sine byggskåp Til/fråkopling kr. 875 (700) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.6237 (4990) pr.år. KWh pris T4
S5B Byggeskåp Stort VTK byggskåp Til/fråkopling kr. 875 (700) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.7500 (6000) pr.år. KWh pris T4
S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastledd
T4A0   T Anlegg utan målar Fastledd kr. 4518 (3615) pr. år. KWh pris T4
T4S Privat byggeskåp Kunden held byggskåp sjølv T4 pluss til/fråkopling kr. 875 (700) pr. leigeforhold.

 

Spesialtariffar frå 01.01.2014     (Prisar i parantes er utan mva.)
Tariff Tekst

Merknad

Pris

G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid 50,8 øre/kWh (40,6)
G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement 50,8 øre/kWh (40,6)
G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 562 (450) pr.hustand pr. år
S5 Byggeskåp VTK sine byggskåp Fastledd kr. 810 (648) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.6225 (4980) pr.år. KWh pris T4
S5B Byggeskåp Stort VTK byggskåp Fastledd kr. 810 (648) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.7375 (5900) pr.år. KWh pris T4
S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastledd
T4A0   T Anlegg utan målar Fastledd kr. 4445 (3556) pr. år. KWh pris T4
T4S Privat byggeskåp Kunden held bygskåp sjølv T4 pluss Fastledd kr. 810 (648) pr. leigeforhold.

 

Spesialtariffar frå 01.01.2013     (Prisar i parantes er utan mva.)
Tariff Tekst

Merknad

Pris

G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid T3 utan fastbeløp
G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement T3 utan fastbeløp
G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 525 (420) pr.hustand pr. år
S5 Byggeskåp VTK sine byggskåp Fastledd kr. 750 (600) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.5750 (4600) pr.år. KWh pris T4
S5B Byggeskåp Stort VTK byggskåp Fastledd kr. 750 (600) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.6925 (5540) pr.år. KWh pris T4
S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastledd
T4A0   T Anlegg utan målar Fastledd kr. 4162 (3350) pr. år. KWh pris T4
T4S Privat byggeskåp Kunden held bygskåp sjølv T4 pluss Fastledd kr. 750 (600) pr. leigeforhold.

 

Spesialtariffar frå 01.01.2012     (Prisar i parantes er utan mva.)
Tariff Tekst

Merknad

Pris

G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid T3 utan fastbeløp
G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement T3 utan fastbeløp
G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 525 (420) pr.hustand pr. år
S5 Byggeskåp VTK sine byggskåp Fastledd kr. 750 (600) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.5750 (4600) pr.år. KWh pris T4
S5B Byggeskåp Stort VTK byggskåp Fastledd kr. 750 (600) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.6925 (5540) pr.år. KWh pris T4
S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastledd
T4A0   T Anlegg utan målar Fastledd kr. 4162 (3330) pr. år. KWh pris T4
T4S Privat byggeskåp Kunden held bygskåp sjølv T4 pluss Fastledd kr. 750 (600) pr. leigeforhold.

 

Spesialtariffar frå 01.01.2011     (Prisar i parantes er utan mva.)
Tariff Tekst

Merknad

Pris

G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid T3 utan fastbeløp
G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement T3 utan fastbeløp
G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 481 (385) pr.hustand pr. år
S5 Byggeskåp VTK sine byggskåp Fastledd kr. 675 (540) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.4325 (3460) pr.år. KWh pris T4
S5B Byggeskåp Stort VTK byggskåp Fastledd kr. 675 (540) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.5387 (4310) pr.år. KWh pris T4
S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastledd
T4A0   T Anlegg utan målar Fastledd kr. 2875 (2300) pr. år. KWh pris T4
T4S Privat byggeskåp Kunden held bygskåp sjølv T4 pluss Fastledd kr. 675 (540) pr. leigeforhold.
 • Spesialtariffar frå 01.01.2010     (Prisar i parantes er utan mva.)
  Tariff Tekst

  Merknad

  Pris

  G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid T3 utan fastbeløp
  G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement T3 utan fastbeløp
  G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
  S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 481 (385) pr.hustand pr. år
  S5 Byggeskåp VTK sine byggskåp Fastledd kr. 675 (540) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.4325 (3460) pr.år. KWh pris T4
  S5B Byggeskåp Stort VTK byggskåp Fastledd kr. 675 (540) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.5387 (4310) pr.år. KWh pris T4
  S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastledd
  T4A0   T Anlegg utan målar Fastledd kr. 2875 (2300) pr. år. KWh pris T4
  T4S Privat byggeskåp Kunden held bygskåp sjølv T4 pluss Fastledd kr. 675 (540) pr. leigeforhold.

 • Spesialtariffar frå 01.01.2009     (Prisar i parantes er utan mva.)
  Tariff Tekst

  Merknad

  Pris

  G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid T3 utan fastbeløp
  G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement T3 utan fastbeløp
  G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
  S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 437 (350) pr.hustand pr. år
  S5 Byggeskåp VTK sine byggskåp Fastledd kr. 612 (490) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.3937 (3150) pr.år. KWh pris T4
  S5B Byggeskåp Stort VTK byggskåp Fastledd kr. 612 (490) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.4547  (3920) pr.år. KWh pris T4
  S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastledd
  T4A0   T Anlegg utan målar Fastledd kr. 2750 (2200) pr. år. KWh pris T4
  T4S Privat byggeskåp Kunden held bygskåp sjølv T4 pluss Fastledd kr. 612 (490) pr. leigeforhold.

   

  Spesialtariffar frå 01.01.2008     (Prisar i parantes er utan mva.)
  Tariff Tekst

  Merknad

  Pris

  G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid T3 utan fastbeløp
  G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement T3 utan fastbeløp
  G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
  S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 437 (350) pr.hustand pr. år
  S5 Byggeskåp VTK sine byggskåp Fastledd kr. 612 (490) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.3937 (3150) pr.år. KWh pris T4
  S5B Byggeskåp Stort VTK byggskåp Fastledd kr. 612 (490) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.4547  (3920) pr.år. KWh pris T4
  S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastledd
  T4A0   T Anlegg utan målar Fastledd kr. 2750 (2200) pr. år. KWh pris T4
  T4S Privat byggeskåp Kunden held bygskåp sjølv T4 pluss Fastledd kr. 612 (490) pr. leigeforhold.

   

  Spesialtariffar frå 01.01.2007     (Prisar i parantes er utan mva.)
  Tariff Tekst

  Merknad

  Pris

  G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid T3 utan fastbeløp
  G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement T3 utan fastbeløp
  G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
  S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 375 (300) pr.hustand pr. år
  S5 Byggeskåp VTK sine byggskåp Fastledd kr. 525 (420) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.3400 (2720) pr.år. KWh pris T4
  S5B Byggeskåp Stort VTK byggskåp Fastledd kr. 525 (420) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.4225  (3380) pr.år. KWh pris T4
  S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastledd
  T4A0   T Anlegg utan målar Fastledd kr. 2250 (1800) pr. år. KWh pris T4
  T4S Privat byggeskåp Kunden held bygskåp sjølv T4 pluss Fastledd kr. 525 (420) pr. leigeforhold.

   

  Spesialtariffar frå 01.01.2006     (Prisar i parantes er utan mva.)
  Tariff Tekst

  Merknad

  Pris

  G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid T3 utan fastbeløp
  G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement T3 utan fastbeløp
  G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
  S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 350 (280) pr.hustand pr. år
  S5 Byggeskåp VTK sine byggskåp Fastbeløp kr. 475 (380) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.3087 (2470) pr.år. KWh pris T4
  S5B Byggeskåp Stort VTK byggskåp Fastbeløp kr. 475 (380) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.3837 (3070) pr.år. KWh pris T4
  S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastbeløp
  T4A0   T Anlegg utan målar Fastbeløp kr. 2250 (1800) pr. år. KWh pris T4
  T4S Privat byggeskåp Kunden held bygskåp sjølv T4 pluss Fastbeløp kr. 475 (380) pr. leigeforhold.
   
  Frå 01.01.2005     (Prisar i parantes er utan mva.)
  Tariff Tekst

  Merknad

  Pris

  G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid T3 utan fastbeløp
  G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement T3 utan fastbeløp
  G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
  S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 350 (280) pr.hustand pr. år
  S5 Byggeskåp   Fastbeløp kr. 475 (380) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.3087 (2470) pr.år. KWh pris T4
  S5B Byggeskåp Stort byggskåp Fastbeløp kr. 475 (380) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.3837 (3070) pr.år. KWh pris T4
  S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastbeløp
  T4A0   T Anlegg utan målar Fastbeløp kr. 2250 (1800) pr. år. KWh pris T4

   

  Frå 01.01.2004     (Prisar i parantes er utan mva.)
  Tariff Tekst

  Merknad

  Pris

  G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid T3 utan fastbeløp
  G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement T3 utan fastbeløp
  G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
  S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 347 (280) pr.hustand pr. år
  S5 Byggeskåp   Fastbeløp kr. 471 (380) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.3062 (2470) pr.år. KWh pris T4
  S5B Byggeskåp Stort byggskåp Fastbeløp kr. 471 (380) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.3806 (3070) pr.år. KWh pris T4
  S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastbeløp
  T4A0   T Anlegg utan målar Fastbeløp kr. 2232 (1800) pr. år. KWh pris T4
   
  Frå 01.01.2003     (Prisar i parantes er utan mva.)
  Tariff Tekst

  Merknad

  Pris

  G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid T3 utan fastbeløp
  G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement T3 utan fastbeløp
  G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
  S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 334 (270) pr.hustand pr. år
  S5 Byggeskåp   Fastbeløp kr. 446 (360) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.2938 (2370) pr.år. KWh pris T4
  S5B Byggeskåp Stort byggskåp Fastbeløp kr. 446 (360) pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.3682 (2970) pr.år. KWh pris T4
  S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastbeløp
  T4A0   T Anlegg utan målar Fastbeløp kr. 2108 (1700) pr. år. KWh pris T4
   
  Frå 01.01.2002     (Alle prisar er utan mva.)
  Tariff Tekst

  Merknad

  Pris

  G1 Gateljos Med fotocelle 4000 t brukstid T3 utan fastbeløp
  G2 Gateljos Utan fotocelle 8760 t brukstid. Ingen nye abonnement T3 utan fastbeløp
  G3 Ljosanlegg Idrettsanlegg med fri bruk. Ingen sikringsgrense. T4
  S3 Vasspumpe Fastmontert, utan målar Kr. 230.00 pr.hustand pr. år
  S5 Byggeskåp   Fastbeløp kr. 300,00 pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.1970,00 pr.år. KWh pris T4
  S5B Byggeskåp Stort byggskåp Fastbeløp kr. 300,00 pr. leigeforhold. Byggskåpleige kr.2470,00 pr.år. KWh pris T4
  S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker Fastmontert motor. Ingen sikringsgrense T4 utan fastbeløp
  T4A0   T Anlegg utan målar Fastbeløp kr. 1300 pr. år. KWh pris T4

   

  Tilbake

   


  Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

  Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

  Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58