KundeserviceFaktureringOff.avgifterByggskåpNettinfoNettavtale

Spesialtariffar

 

Spesialtariffar frå 01.01.2021     (Prisar i parantes er utan mva.)  
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 16,69 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og evt. storleiken på hovudsikringane
Tariff
Tekst
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
Merknad
Hushald          
G1 Gateljos med fotocelle og 4000 t brukstid Ingen 500 (400)   53,4 (25,0)  
Næring            
G1 Gateljos med fotocelle og 4000 t brukstid Ingen 1500 (1200)   52,1 (25,0)  
S5 Byggeskåp Ingen 6500 (5200)   54,6 (27,0) Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold.
T4S Eige byggeskåp Ingen 5250 (4200)   54,6 (27,0) Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold.
T4A0 T4 utan målar. Anlegg med lågt forutsigbart forbruk. 80/50 4300 (2640)   54,6 (27,0)  
S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker og andre med liknande forbruksprofil. Ingen 1500 (400)   54,6 (27,0)  
             
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.

 

Historiske spesialtariffar Nettleige

 

Tilbake

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 02.02.2021 16:31