KundeserviceFaktureringOff.avgifterByggskåpNettinfoNettavtale

Spesialtariffar

 

Spesialtariffar frå 01.01.2019     (Prisar i parantes er utan mva.)  
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 15,83 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og evt. storleiken på hovudsikringane
Tariff
Tekst
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
Merknad
Hushald          
G1 Gateljos med fotocelle og 4000 t brukstid Ingen 500 (400)   54,1 (26,42) Eit abonnement pr. kunde pr. trafo
Næring            
G1 Gateljos med fotocelle og 4000 t brukstid Ingen 500 (400)   55,3 (26,42) Eit abonnement pr. kunde pr. trafo
S5 Byggeskåp Ingen 6500 (5200)   55,3 (26,42) Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold.
T4S Privat byggeskåp Ingen 5250 (4200)   55,3 (26,42) Til/fråkopling kr. 920 (736) pr. leigeforhold.
T4A0 T4 utan målar. Anlegg med lågt forutsigbart forbruk. 80/50 4300 (2640)   55,3 (26,42)  
S6 Vatningsanlegg Høy/kornturker og andre med liknande forbruksprofil. Ingen 1500 (400)   55,3 (26,42)  
             
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.

 

Historiske spesialtariffar Nettleige

 

Tilbake

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58