FaktureringNettinfo

 

Leveringsplikt
Kundesenteret   
 
(Åpningstid: 07.30 - 15.30)
Leveringsplikt - kraft frå nettselskapet
Alle nettselskap er pålagt å levere kraft inntil kunden har inngått kraftleveringsavtale med ein kraftleverandør. Denne leveringa vert kalla leveringsplikt, og vert fakturert frå nettselskapet.
 
Når Vest-Telemark Kraftlag som nettselskap leverar kraft på leveringsplikt vert det nytta Nord Pool spotpris pluss påslag på 3,5 øre/kwh.
 
-Tlf.: 35 07 57 00
- Telefaks: 35 07 57 01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtknett.no
 
Kundeservice på nett
Her kan du registrere målarstand og administrere abonnementet ditt.
Logg inn

Val av kraftleverandør
Oversikt over kraftleverandørar finn ein på Forbrukarrådet sine nettsider.
 
Kraftleverandøren treng opplysningar om deg og målepunkt. Desse finn du m.a. på vår faktura:
  • Målepunkt-ID
  • Sluttbrukar sitt navn og postadresse
  • Målaravlesing i perioden 20 - 6 dagar før oppstart av leveransen.
Her finn du oversikten over kraftleverandørar som leverar kraft i nettområdet vårt.
   

Snarvegar
Straumprisen
Fordeling av straumforbruket igjennom året
Nettleigeavtale

 

 

 Tilbake

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58