Kundeservice

Kundeservice

 

Fordeling av straumrekning igjennom året
 
 
Diagrammet visar korleis straumforbruket fordelar seg prosentvis på terminane gjennom året. Forbruket varierar i dei ulike årstidane, og alle hushaldskundar med forbruk over 8000 kWh/år betalar nå for faktisk forbruk pr. termin.
Hytter (fritidsbustadar) og mindre næringsliv får framleis kvartalsvis akonto og avrekning ei gong i året.

 

 [ Hovudside ]

 

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58