LeveringspliktStraumutfall i kartAMSLeveringspliktFlyttingFaktureringByggskåpNettinfoNettavtaleArbeid nær anlegg

 

Kundeservice
Kundesenteret   
 
(Åpningstid: 09.00 - 15.00)
Flytting
Skal du flytte?     Les meir

Val av kraftleverandør
Som ny nettkunde må du velge ein kraftleverandør.       Finn leverandør

Fødselsdato
Endra forskrifter krev at vi må ha fødselsdato på alle kundar. Alle kundar må oppgje fødselsdato ved tinging av abonnement. For foretak må vi ha org.nr.

Kraftflyt
Kor mykje straum vert til ei kvar tid transportert på dei ulike ledningane og sjøkablane til og frå det norske elspotområde? Statnett har oversikt over dette på si internettside.
Les meir
 
Kompensasjon for langvarige straumbrot
Hushald og hytter har krav på kompensasjon ved avbrot i straumforsyninga som varar i meir enn 12 timar.
Kompensasjonen pr. målepunkt er:
Hushald: Kr. 500 ved avbrot på 12 timar og vidare kr. 40 pr. time
Hytter: Kr. 125 ved avbrot på 12 timar og vidare kr. 10 pr. time
Ei samla årleg utbetaling kan ikkje overstige forventa innbetalt nettleige for inneverande år.
 
Dersom du ikkje får kompensasjon men meiner du har krav på det, kan du fylle ut dette skjemaet og sende oss.
Du finn meir informasjon om ordninga på NVE si side

Elklagenemda
Elklagenemda handsamar tvistar mellom energiselskap og private hushaldningskundar.  Saksbehandlinga er gratis for forbrukarar.

Kraftmarkedet
Korleis fungerar det nordiske kraftmarkedet? NVE har oppretta ei internettside retta mot forbrukerane med informasjon om ”alt” du treng å vite om straum og energi.        Les meir
 
-Tlf.: 35 07 57 00
- Telefaks: 35 07 57 01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtknett.no
 
Kundeservice på nett
Her kan du registrere målarstand og administrere abonnementet ditt.
Logg inn

Snarvegar
Total straumpris
Fordeling av årsforbruket
Nettleigeavtale

 

 Hovudside