NettinfoOm VTK

 

Breiband
Kundesenteret   
 
(Åpningstid: 07.30 - 15.30)
Avtale om levering av Altibox
Vårt breibandselskap, Telefiber, har inngått avtale om levering av Altibox i Vest-Telemark. Altibox er interaktivt TV, lynraskt internett, alarm og telefoni levert via fiberoptisk breiband.     Les pressemelding      (17.04.2012)

Nytt breibandselskap - TeleFiber AS
Felles breibandselskap for Vest-Telemark og Hjartdal vart stifta 28.08.2006 og tok navnet TeleFiber AS. Aksjonærar er Vest-Telemark Kraftlag (40%), Rauland Kraftforsyningslag (40%), Hjartdal Elverk (10%) og Vest-Telemark Næringsutvikling (10%).
 
Selskapet har hovudkontor på Høydalsmo i Tokke kommune, og dagleg leiar er Agnar Nilsen.
 
Selskapet skal leige everka sitt fibernett og kjøpe all elektronikk. Alle kunde og leverandøravtaler vert overført frå everka til TeleFiber AS. Everka sin rolle blir etter dette å bygge og vedlikehalde fibernettet.
VTK har i tillegg teke på seg å levere alle kontortenester som selskapet treng.
 
Gå til TeleFiber AS
 
-Tlf.: 35 07 57 00
- Telefaks: 35 07 57 01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtk.no
 
Kundeservice på nett
Her kan du registrere målarstand og administrere abonnementet ditt.
Logg inn

Status pr. 01.01.2006
Alle kommunesenter i Vest-Telemark er knytta saman i fibernett. Denne utbygginga er gjort etter oppdrag frå Vest-Telemark Næringsutvikling (VTNU). I tillegg til kommunehusa er skular og andre offentlege institusjonar kopla til fibernettet. Enkelte næringsdrivande er og kopla til nettet.

Breibandutbygging i Vest-Telemark
Det er i løpet av 2005 sluttført utbygging av fiber stamnett til alle kommunesentra i Vest-Telemark. Dette er ei utbyggig som er gjort av VTK i samarbeid med Vest-Telemark Næringsutvikling.
Les pressemelding
   

Snarvegar
Straumprisen
Fordeling av straumforbruket igjennom året
Nettleigeavtale

 

 

 

 Tilbake

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58