Arkiv for 2017     Arkiv for 2016     Arkiv for 2015      Arkiv for 2014     Arkiv for 2013     Arkiv for 2012     Arkiv for 2011
 
        Arkiv 2018
 
 
Vest-Telemark Kraftlag AS blir omdanna til konsern
Etter pålegg for styresmaktene er alle kraftselskap i Norge pålagt å splitte selskapet slik at Nettselskapet (monopol) og Kraftleverandør blir to ulike juridiske selskap.
I den samanheng er vi omdanna til konsern med 3 selskap:
Vest-Telemark Kraftlag Holding AS (Morselskap)
Vest-Telemark Kraftlag Nett AS (Nettselskap)
Vest-Telemark Kraftlag AS (Kraftleverandør og produksjon mm)
 
For kundane våre blir det nokre endringar.
Frå 01.05.2021 har vi splitta databasen vår med eigne kundedatabasar for Nettselskapet og Kraftleverandøren.
 
All kontakt om straumabonnement, kontrakt, faktura, innbetalingar m.m. skal skje mot kraftleverandør.
 
Nettselskapet har ansvar for målar og målaravlesing. Melding om feil i nettet skal som før gå til Nettselskapet.        (01.05.2021)

Ledige stillingar som lærling
Vi har ledig 2 stillingar som læring energimontør. Ein med oppmøte i Høydalsmo og ein i Treungen. Søknadsfrist 28.02.2021     Les meir       (11.02.2021)
Redusert nettleiga for 2021
Vi reduserar nettleiga for 2021 med 2,0 øre/KWh ekskl. mva. Forbruksavgifta aukar med 0,56 øre/kWh ekskl. mva. Oversikt over nettleiga finn du her        (02.01.2021)
Vi er nå på Facebook
På vår Facebookside legg vi nå ut driftsmeldingar om feil i nettet på samme måte som vår webside. https://www.facebook.com/VestTelemarkKraftlag        
(16.12.2020)

Straumutfall 14.12.2020
Etter fleire døgn med mange feil i nettet og kontinuerleg feilrettingsarbeid med store mannskapsstyrker
hadde nesten alle straumen tilbake før kl 06.00 på tirsdag.
Me hadde feil i alle kommunar, men bare Kviteseid og Seljord hadde utkoplingar i kommunesenteret. Flest
feil var det i Tokke, Kviteseid og Seljord kommunar.
Totalt var ca 6000 kundar råka av feilane i kortare eller lengre tid. I dag tideleg er det ca 20 kundar utan straum.       Les meir
         (15.12.2020)

Straumutfall 16.09.2020
Diverre hadde med ein omfattane feilsituasjon i går mellom kl. 10.40. og 13.48. Seljord, Kviteseid, Tokke og delar av Vinje var utan straum i kortare eller lengre tid. Primærårsaken var ei stor grån som ramla over 2 av ledningane rett før Eika trafostasjon i Bø kommune.    Les meir         (17.09.2020)

Nytt bankkontonummer
Vi har nytt bankkontonr. for betaling av straumrekningar. Nytt nr. er:  8150.10.96571           (15.06.2020)

Ledig to stillingar som lærlingar
Vi har to ledige stillingar som lærlingar. Søknadsfrist 28.02.2020.   Les meir             (11.02.2020)

Oppdatering av innbetalingar
Vi har for tida problem med oppdatering av innbetalingar i kundereskontro. Dersom du er inne på Min side og ser på fakturaoversikt så vil eindel fakturaar som er betalt visast som ubetalt. Vi håpar at feilen blir retta i løpet av få dagar.                (03.01.2020)

Målaravlesing
Kundar som ikkje har nye målarar med automatisk målaravlesing må lesa av målaren manuelt. Dette vil også gjelde enkelte med nye målarar som ikkje har kommunikasjon. Er du i tvivl ta kontakt med oss. De kan registrere målarstand via Min side  eller sende via epost til kunde@vtknett.no             (09.12.2019)

Ledige stilling som energiingeniør
Vi har ledig  stilling som energiingeniør med søknadsfrist 08.12.2019         Sjå annonse       (15.11.2019)

Ledige stilling som verksmester
Vi har ledig ei stillingar som verksmester med søknadsfrist 18.11.2019.      Les annonse          (31.10.2019)

Ledige stilling som energimontør i Treungen
Vi har ledig ei stillingar som energimontør i Treungen med søknadsfrist 18.11.2019.      Les annonse          (31.10.2019)

Støtte til idrettsutøverar
VTK ynskjer å støtte utøverar som hevdar seg på høgt nivå i sin idrett og som på den måten profilerar Vest-Telemark på ein positiv måte.       Les meir          (17.10.2019)

Ledige stilling som energiingeniør
Vi har ledig  stilling som energiingeniør med søknadsfrist 21.10.2019         Sjå annonse       (11.10.2019)

Ledig to stillingar som lærling
Vi har ledig to stillingar som lærling med søknadsfrist 18.02.2019.       Sjå annonse

Ingen auke i nettleiga for 2019
Det blir ingen auke i nettleiga for 2019. Forbruksavgifta blir redusert med 0,94 øre/kWh, slik at brutto totalpris ut til kunde blir redusert tilsvarande. Oversikt over nettleiga finn du her       (17.12.2018) 
Entreprenørarbeid på mindre grave- og anleggsarbeid
Vi vil lage rammeavtale med entreprenørar på mindre grave- og anleggsarbeid. Dei som er interessert i slikt arbeid kan kontakte oss på epost firmapost@vtk.no eller telefon 35 07 57 00 for å få utlevert prisark som skal nyttast til formålet. Frist for levering av pristilbod er 24.04.2018.       (03.04.2018)
Mykje feil i nettet siste dagane
Det er eindel tre som knekk pga på grunn av sno og legg seg på linjene. Dette skaper eindel straumbrot. Det blir jobba med å rette feilane etter kvart som dei dukkar opp.       (25.01.2018)

Ingen auke i nettleiga for 2018
Det blir ingen auke i nettleiga for 2018. Forbruksavgifta aukar med 0,33 øre/kWh, men vi reduserar nettleiga tilsvarande slik at totalprisen ut til kunde blir uendra.  Oversikt over nettleiga finn du her        (02.01.2018)
 
                              
 

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 02.02.2021 16:31