Arkiv for 2017     Arkiv for 2016     Arkiv for 2015      Arkiv for 2014     Arkiv for 2013     Arkiv for 2012     Arkiv for 2011
 
        Arkiv 2018
 
 
Ledig to stillingar som lærling
Vi har ledig to stillingar som lærling med søknadsfrist 18.02.2019.       Sjå annonse

Entreprenørarbeid på mindre grave- og anleggsarbeid
Vi vil lage rammeavtale med entreprenørar på mindre grave- og anleggsarbeid. Dei som er interessert i slikt arbeid kan kontakte oss på epost firmapost@vtk.no eller telefon 35 07 57 00 for å få utlevert prisark som skal nyttast til formålet. Frist for levering av pristilbod er 24.04.2018.       (03.04.2018)
Mykje feil i nettet siste dagane
Det er eindel tre som knekk pga på grunn av sno og legg seg på linjene. Dette skaper eindel straumbrot. Det blir jobba med å rette feilane etter kvart som dei dukkar opp.       (25.01.2018)

Ingen auke i nettleiga for 2018
Det blir ingen auke i nettleiga for 2018. Forbruksavgifta aukar med 0,33 øre/kWh, men vi reduserar nettleiga tilsvarande slik at totalprisen ut til kunde blir uendra.  Oversikt over nettleiga finn du her        (02.01.2018)
 
                              
 

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58