Arkiv for 2016      Arkiv for 2015      Arkiv for 2014     Arkiv for 2013     Arkiv for 2012     Arkiv for 2011     Arkiv for 2010
 
        Arkiv 2017
 
 
Målaravlesing etter montering av ny AMS målar
Mange kundar får i desse dagar montert ny AMS målar. Dei fleste har likevel fått målaravlesingskort der vi ber om målaravlesing. Det tek litt tid før vi får målarstand frå ny målar automatisk inn i vårt system, og det er ikkje sikkert den er klar før faktura går ut. Derfor vil vi gjerne at du også denne gongen les av og gjev oss målarstanden.        (20.12.2017)
AMS (Avanserte Måle- og Styringssytem)
Frå 01.01.2019 skal alle straumkundar ha installert ny automatisk straummålar (AMS). Vi startar montering av nye målarar i november 2017 og reknar med å være ferdig i juni/juli 2018. Du finn meir info om dette her.       (13.09.2017)  

Ledig vikariat som sekretær
Vi har ledig eit årsvikariat som sekretær. Søknadsfrist 01.12.2017.       Les meir          (21.11.2017) 

Støtte til idrettsutøverar
VTK ynskjer å støtte utøverar som hevdar seg på høgt nivå i sin idrett og som på den måten profilerar Vest-Telemark på ein positiv måte.       Les meir          (09.11.2017)  

AMS (Avanserte Måle- og Styringssytem)
Frå 01.01.2019 skal alle straumkundar ha installert ny automatisk straummålar (AMS). Vi startar montering av nye målarar i november 2017 og reknar med å være ferdig i juni/juli 2018. Du finn meir info om dette her.       (13.09.2017)  

Ledig stilling som energiingeniør
Vi har ledig stilling som automatiker-enegiingeniør. Sjå annonse     (07.06.2017)

Feil ved utsending av faktura
Vi har ved ein feil sendt ut dobbel faktura til nokre av kundane våre. Dersom du har fått 2 like fakturaar, og bare har eit abonnement, så kan du kaste den eine. Det er bare ein faktura som er oppdatert i vårt system, det er bare ein utskriftfeil. Feilen gjeld dei som har abonnement på hytter/fritidshus.            (01.02.2017)

Nettleige frå 01.01.2017
Det blir ingen auke i nettleiga frå 01.01.2017. Forbruksavgifta aukar med 0,4 øre, men vi reduserar nettleiga tilsvarande slik at pris til kunde blir uendra.     Sjå prisoversikt       (27.12.2016)

 
                              
 

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58