Arkiv for 2012     Arkiv for 2011     Arkiv for 2010     Arkiv for 2009     Arkiv for 2008      Arkiv for 2007
 
        Arkiv 2013
 
 
Nettleigeprisar frå 01.01.2014
Nettleiga for 2014 vil auke med omlag 7,5 % på alle tariffar.          Sjå prisoversikt        (22.12.2013)

Ny nasjonal portal for eltryggleik
Portalen er utvikla av Elsikkerhet Norge AS, og er ein portal som samlar all informasjon om eltryggleik på ein stad.      Gå til portalen            (28.10.2013)

Målaravlesing - Vinnerane 2. termin 2013
Desse vart trekt ut og får kr. 1000 i fråtrekk på neste faktura:
Knut Bjørn Skyttemyr
Terje Ø Thorsen, Edland
Trond Bergve, Fyresdal
Frode Holsvik, Edland
Johan Angre, Flatdal          (24.05.2013)

Målaravlesing 01.05.2013
Det er tid for målaravlesing  for alle hushaldskundar med årsforbruk over 8000 kWh. Avlesingsdato er 01.05.2013.          Meir om målaravlesing        (29.04.2013)

SMS varsling ved arbeid i straumnettet
Vi vil nå varsle kundar med SMS til mobiltelefon ved planlagt arbeid i straumnettet. Seinare vil vi utvide dette til også å gjelde ved feil i nettet. Dersom du er i tvil om vi har registrert ditt mobilnr. kan du gje oss dette på ein av fylgjande måtar:
 • Internett www.vtk.no - velg nett og logg inn på "Min side" og oppdater "Min profil" med mobilnr.
 • Epost til kunde@vtknett.no - send kundenummer og mobilnr.
 • SMS til tlf.nr. 959 82 469 - gje opp kundenr.
 • Telefon til vår kundesenter 35 07 57 00

 • Vi vil trekke ut 5 stk. kundar som pr. 10.05.2013 har registrert mobiltelefonnr. Desse vil få kr. 1000 i fråtrekk på neste faktura.         (19.03.2013)


  Målaravlesing - Vinnerane 1. termin 2013
  Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 6 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane denne gong er:
  Rikard Berge  (Kviteseid)
  Arild Kili (Vinje)
  Ole Petter Strømme (Vinje)      (19.03.2013)

  Målaravlesing 01.03.2013
  Det er tid for målaravlesing  for alle hushaldskundar med årsforbruk over 8000 kWh. Avlesingsdato er 01.03.2013.
  Leverar du avlesinga på internett innan fristen er du med i trekninga om 3 kundar som får straumrekninga redusert med kr. 1000,00.          Meir om målaravlesing        (25.02.2013)

  Problem med "Min side"
  Innlogging på "Min side" fungerar best med nettlesaren Internet Explorer (Microsoft). Ved bruk av andre nettleserar (f.eks. Safari/ Ipad) er det eindel funksjonar som ikkje fungerar optimalt. Vi ser på løysingar for å betre dette.      (23.01.2013)

  Målaravlesing - Vinnerane 6. termin 2012
  Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 6 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane denne gong er:
  Jon Atle Aase  (Seljord)
  Arnfinn Dale (Fyresdal)
  Gunnar Olsen (Kviteseid)
  Kjell Sugarden (Seljord)
  Guttorm Karlsen (Mjøndalen)
  Ragnhild Klonteig (Hagan)      (23.01.2013)

  Nettleigeprisar frå 01.01.2013
  Nettleiga for 2013 vil auke med omlag 10% på alle tariffar.          Sjå prisoversikt        (16.01.2013)

   
                                
   

   


  Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

  Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

  Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58