Arkiv for 2010     Arkiv for 2009     Arkiv for 2008      Arkiv for 2007
 
        Arkiv 2011
 
 
Nettleigeprisar frå 01.01.2012
Det blir ingen auke i nettleiga til VTK for 2012. Ein liten auke i forbruksavgifta til staten gjer likevel at bruttoprisen aukar med omlag 0,2 øre/kWh.          Sjå prisoversikt        (17.12.2011)

Målaravlesing 01.01.2012
Alle kundar, med unntak av hytter, får i desse dagar tilsendt avlesingskort. Hytter har fått avlesingskort tidlegare i haust. Avlesinga må være registrert innan 04.01.2012, og avrekning vert sendt ut i januar/februar. Leverar du avlesinga på internett er du med i trekninga om 6 kundar som får straumrekninga redusert med kr. 1000,00.
Meir info om målaravlesing        (17.12.2011)

Målaravlesing - Vinnerane 5. termin 2011
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane denne gong er:
Arve Vale (Vinje)
Svein Breidalen (Kviteseid)
Halvor Uldal Kåsa (Seljord)        (19.11.2011)

Målaravlesing 01.11.2011
Det er tid for målaravlesing  for alle hushaldskundar med årsforbruk over 8000 kWh. Avlesingsdato er 01.11.2011.
Leverar du avlesinga på internett er du med i trekninga om 3 kundar som får straumrekninga redusert med kr. 1000,00.          Meir om målaravlesing        (31.10.2011)

Vår Energi 2011/02 - Infoblad frå Energibransjen

Målaravlesing - Vinnerane 4. termin 2011
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane denne gong er:
Torgeir Lognvik (Seljord)
Arvid Grave (Kviteseid)
Stein Vidar Due (Dalen)        (27.09.2011)

Målaravlesing - Vinnerane 3. termin 2011
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane denne gong er:
Erik Skimmeland (Dalen)
Aina Barstad (Seljord)
Tore Aas Hansen (Dalen)        (14.07.2011)

Målaravlesing - Vinnerane 2. termin 2011
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane denne gong er:
Mikkel Felland (Skien)
Gudrun Nygard (Lårdal)
Frode Bastiansen (Dalen)        (13.05.2011)

Magnus Krog på landslaget
Etter mange års trening og spesielt gode resultat i årets sesong, vart Magnus i dag utteken på A-landslaget i kombinert for sesongen 2011-2012.
Han reiser alt i morgo til Spania på 1 vekes treningsleir i regi av Olympiatoppen saman med landslaga i kombinert, langrenn og skiskyting.
VTK har vore ein av Magnus sine sponsorar i mange år, og det er difor triveleg å sjå at det har gjeve resultat. Magnus er berre 24 år og har difor mange gode år framom seg.
        (30.04.2011)
08.04.2011 - Kraftig vind med mykje feil i nettet
Sterk vind har ført til mange trefall og feil i straumforsyninga over store delar av Vest-Telemark.  Sjå oversikt over feil og status

Målaravlesing - Vinnerane 1. termin 2011
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane denne gong er:
Ånund Nordstoga (Høydalsmo)
Sandra Frey-Waltermann (Kviteseid)
Irmantas Talutis (Edland)        (19.03.2011)

Målaravlesing 01.03.2011
Det er tid for målaravlesing  for alle hushaldskundar med årsforbruk over 8000 kWh. Avlesingsdato er 01.03.2011.
Leverar du avlesinga på internett er du med i trekninga om 3 kundar som får straumrekninga redusert med kr. 1000,00.          Meir om målaravlesing        (22.02.2011)

Vinn 1000 kroner!
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 03.03.2011 er du med i trekning om 3 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00        (22.02.2011)

Målaravlesing - Vinnerane 4. kvartal 2010 er:
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 6 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Tor Storerud (Birkeland), Finn Ivar Berdalen (Vinje), Per K Vestheim (Arendal), Morten Romsdalen (Skien), Kjell Arild Teigen (Seljord) og Anita Lærum (Vinje)
Vi gratulerer vinnerane.        (10.01.2011)

Oftare avrekning for hushaldskundar
Frå 2011 vil det bli målaravlesing og avrekning annankvar månad for hushaldskundar. Til nå har vi sendt kvartalsvis avrekning.       Les meir       (10.01.2011)

 
                              
 

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58