Arkiv for 2011     Arkiv for 2009     Arkiv for 2008     Arkiv for 2007
 
        Arkiv 2010
 
 
Vinn 1000 kroner!          (Publisert 22.12.2010)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 06.01.2011 er du med i trekning om 6 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Målaravlesing 01.01.2011          (Publisert 22.12.2011)
Alle kundar, med unntak av hytter, får i desse dagar tilsendt avlesingskort. Hytter har fått avlesingskort tidlegare i haust. Avlesinga må være registrert innan 06.01.2011, og avrekning vert sendt ut i januar/februar
Meir info om målaravlesing

Nettleigeprisar frå 01.01.2011           (Publisert 17.12.2010)
Det blir ingen auke i nettleige til VTK for 2011. Ein liten auke i forbruksavgifta til staten gjer likevel at bruttoprisen aukar med omlag 0,25 øre/kWh.          Sjå prisoversikt

Målaravlesing - Vinnerane 3. kvartal 2010 er:           (Publisert 15.10.2010)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Øystein Høgetveit (Vinje)
Tor Strømme (Vinje)
Peer Schou Hansen (Fyresdal)
Vi gratulerer vinnerane.        (15.10.2010)

Målaravlesing 01.10.2010          (Publisert 25.09.2010)
Det er tid for målaravlesing  for alle hushaldskundar med årsforbruk over 8000 kWh. Avlesingsdato er 01.10.2010.
Leverar du avlesinga på internett er du med i trekninga om 3 kundar som får straumrekninga med kr. 1000,00.          Meir om målaravlesing

Vinn 1000 kroner!          (Publisert 29.06.2010)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 06.07.2010 er du med i trekning om 3 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Målaravlesing 01.07.2010          (Publisert 29.06.2010)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får i desse dagar avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 06.07.2010, og blir grunnlaget for avrekning 2.kvartal 2010. Avrekninga vert sendt ut i april. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.
Meir info om målaravlesing         (29.06.2010)

Store straumrekningar 1.kv. 2010          (Publisert 06.05.2010)
Les pressemelding

Vinnerane 2. kvartal 2010 var:          (Publisert 16.04.2010)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Bjørn Møtteberg (Kviteseid)
Bjørn Haugland (Treungen)
Oddbjørn Loftsgarden  (Seljord)
Vi gratulerer vinnerane.        (14.04.2010)

Vinn 1000 kroner!          (Publisert 22.03.2010)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 06.04.2010 er du med i trekning om 3 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Målaravlesing 01.04.2010          (Publisert 22.03.2010)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får i desse dagar avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 06.04.2010, og blir grunnlaget for avrekning 1.kvartal 2010. Avrekninga vert sendt ut i april. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.
Meir info om målaravlesing

Ledig stilling som Energiingeniør          (Publisert 22.03.2010)
Ved hovudkontoret i Høydalsmo er det ledig stilling som Energiingeniør.       Les meir         
Energiutgreiingar for 2009          (Publisert 08.02.2010)
Nettselskapa er pålagde å lage ei energiutgreiing for kvar kommune. Desse må rullerast årleg. Utgreiingane og møtereferat finn du her.
Kva kosta straumen i 2009          (Publisert 28.01.2010)
Vil du ha fakturert straumpris for 2009 finn du den her.          (28
.01.2010)
Vinnerane 1. kvartal 2010 var:          (Publisert 16.01.2010)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 6 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Ragnhild Borgen (Oslo)
Gunnar Nesland (Fyresdal)
Seljord kyrkje  (Seljord)
Finn Ivar Berdalen  (Vinje)
Olav Gisle Noraberg  (Fyresdal)
Hartwig John  (Kviteseid)
Vi gratulerer vinnerane.
 
                              
 

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58