Arkiv for 2007     Arkiv for 2006     Arkiv for 2005      Arkiv for 2004
 
                     Arkiv 2008
 
 
Målaravlesing 01.01.2009          (Publisert 23.12.2008)
Alle kundar, med unntak av hytter, får i desse dagar tilsendt avlesingskort. Hytter har fått avlesingskort tidlegare i haust. Avlesinga må være registrert innan 06.01.2009, og avrekning vert sendt ut i januar/februar
Meir info om målaravlesing

Vinn 1000 kroner!          (Publisert 23.12.2008)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 06.12.2009 er du med i trekning om 6 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00          

Vinnerane er:          (Publisert 14.10.2008)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Åshild Aasbak (Dalen), Olav Torgeir Lie (Fyresdal), Frank Lien Sanden (Vrådal)
Vi gratulerer vinnerane.

Vinn 1000 kroner!           (Publisert 01.10.2008)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 08.10.2008 er du med i trekning om 3 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Målaravlesing 01.10.2008           (Publisert 01.10.2008)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får i desse dagar avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 08.10.2008, og blir grunnlaget for avrekning 3.kvartal 2008. Avrekninga vert sendt ut i august. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.
Meir info om målaravlesing 

Vinnerane er:          (Publisert 10.07.2008)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Olav Solli (Edland), Tor Inge Midtgarden (Fyresdal), Henning Reinsviki (Edland)
Vi gratulerer vinnerane.

Vinn 1000 kroner!           (Publisert 29.06.2008)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 08.07.2008 er du med i trekning om 3 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Målaravlesing 01.07.2008           (Publisert 29.06.2008)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får i desse dagar avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 08.07.2008, og blir grunnlaget for avrekning 2.kvartal 2008. Avrekninga vert sendt ut i august. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.
Meir info om målaravlesing 

Felles gravemeling i Vest-Telemark           (Publisert 28.04.2008)
Frå 05.02.2008 har VTK og Geomatikk etabelert samarbeid om felles gravemeldingteneste.        Les meir

Vinnerane er:           (Publisert 10.03.2008)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Pål Tøfte, Hilde Øyane og Ingunn V Holmegård
Vi gratulerer vinnerane.

Feil ved målaravlesing           (Publisert 31.03.2008)
Tenesten for registrering av målarstand via internett har vært nede sundag 30.03.2008. Den er nå i drift att, og klar for registrering av målarstandar.

Målaravlesing 01.04.2008           (Publisert 27.03.2008)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får i desse dagar avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 08.04.2008, og blir grunnlaget for avrekning 1.kvartal 2008. Avrekninga vert sendt ut i april. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.
Meir info om målaravlesing

Vinn 1000 kroner!  Registrer målaravlesing på internett           (Publisert 27.03.2008)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 08.04.2008 er du med i trekning om 3 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Vinnerane er:           (Publisert 20.01.2008)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 9 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Oddvard Byggland, Halfdan Haugan
Øyvind Raddum, Geir Morland
John Dybdahl, Lars Veum, Villy Aufles
Atle Uldal, LPG Fyresdal AS
Vi gratulerer vinnerane

Energiutgreiingar for 2007           (Publisert 11.01.2008)
Nettselskapa er pålagde å lage ei energiutgreiing for kvar kommune. Desse må rullerast årleg. Utgreiingane og møtereferat for 2007 finn du her         (11.01.2008)

Får du ikkje passord?           (Publisert 04.01.2008)
Mange registrerar seg på vår kundeside utan å få tilsendt passord. Den vanlegaste feilen er at epostadressa vert skrive feil. Ver nøye ved utfylling av denne.

 
                              
Arkiv for 2007     Arkiv for 2006     Arkiv for 2005      Arkiv for 2004
 

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58