Arkiv for 2010     Arkiv for 2009     Arkiv for 2008
 
                     Arkiv 2007
 
 
Vinnerane er:
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 9 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Oddvard Byggland, Halfdan Haugan
Øyvind Raddum, Geir Morland
John Dybdahl, Lars Veum, Villy Aufles
Atle Uldal, LPG Fyresdal AS
Vi gratulerer vinnerane         (20.01.2008)

Energiutgreiingar for 2007           (Publisert 11.01.2008)
Nettselskapa er pålagde å lage ei energiutgreiing for kvar kommune. Desse må rullerast årleg. Utgreiingane og møtereferat for 2007 finn du her         (11.01.2008)

Får du ikkje passord?           (Publisert 04.01.2008)
Mange registrerar seg på vår kundeside utan å få tilsendt passord. Den vanlegaste feilen er at epostadressa vert skrive feil. Ver nøye ved utfylling av denne.

Registrer målaravlesing på internett og vinn 1000 kroner!           (Publisert 21.12.2007)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 08.01.2008 er du med i trekning om 6 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Målaravlesing 01.01.2008           (Publisert 21.12.2007)
Alle kundar, med unntak av hytter, får i desse dagar tilsendt avlesingskort. Hytter har fått avlesingskort tidlegare i haust. Avlesinga må være registrert innan 08.01.2007, og avrekning vert sendt ut i januar/februar.
Meir info om målaravlesing

Auka nettleige frå 01.01.2008          (Publisert 19.12.2007)
Nettleiga aukar omlag 16% frå 01.01.2008. Auken er fordelt på fastbeløpet og energiprisen. Årsaken er auka eigendomskatt og høgare rentenivå. Høgare kraftpris gjev og auka kostand til tap i nettet.         Nettleigeprisar        Les presseinfo

Fødselsdato frå 01.01.2008          (Publisert 09.12.2007)
Endra forskrifter frå NVE krev at vi må ha fødselsdato på alle kundar frå 01.01.2008. Det betyr at alle kundar må oppgje fødselsdato ved tinging av abonnement.

Timeverdiar er lagt ut på kundesida          (Publisert 30.11.2007)
Kundar med årsforbruk over 100000 kWh skal ha måling av straumforbruket sitt kvar time. Vi hentar inn timeverdiane elektronisk kvar natt, og legg  nå desse ut på våre kundesider slik at kundar kan fylgje betre med på sitt forbruk. Oversikten blir oppdatert kvar onsdag for føregåande veke. Her kan du finne forbruk spesifeisert pr. time i tabellform eller i grafisk presentasjon. Verdiane kan og eksporterast til Excel for vidare handsaming. Du får tilgang til tenesten ved å logge deg inn med ditt brukarnavn og passord.  Velg link for timeverdiar.       Meir info om målaravlesing

Målaravlesing for hytter 01.01.2008          (Publisert 22.10.2007)
Vi har nå sendt ut målaravlesingskort for hytter, feriebustadar og fråflutte bustadar. Avlesingsdato er tirsdag 1.januar 2008. Dersom det passar best for deg kan du lese av målaren ved sesongslutt og sende oss avlesinga snarast.
Les meir 

Vinnerane er:          (Publisert 14.10.2007)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Margit Lund
Kjell Sigvart Rinden
Torbjørn Våle
Vi gratulerer vinnerane.

Registrer målaravlesing på internett og vinn 1000 kroner!          (Publisert 27.09.2007)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 08.10.2007 er du med i trekning om 3 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Målaravlesing 01.10.2007          (Publisert 27.09.2007)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får i desse dagar avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 08.10.2007, og blir grunnlaget for avrekning 3.kvartal 2007. Avrekninga vert sendt ut i oktober. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.
Meir info om målaravlesing

Vinnerane er:          (Publisert 27.07.2007)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Hallgeir Kostveit
Torgeir Kleiv
Ann Kristin Erikstein
Vi gratulerer vinnerane.

Målaravlesing 01.07.2007          (Publisert 27.06.2007)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får i desse dagar avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 09.07.2007, og blir grunnlaget for avrekning 2.kvartal 2007. Avrekninga vert sendt ut i august. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.
Meir info om målaravlesing

Registrer målaravlesing på internett og vinn 1000 kroner!          (Publisert 27.06.2007)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 09.07.2007 er du med i trekning om 3 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Vinnerane er:          (Publisert 25.04.2007)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Kjetil Selstø
Svein Christoffersen
Torbjørn Veslehaug
Vi gratulerer vinnerane.

Målaravlesing 01.04.2007          (Publisert 27.03.2007)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får i desse dagar avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 10.04.2007, og blir grunnlaget for avrekning 1.kvartal 2007. Avrekninga vert sendt ut i april. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.
Meir info om målaravlesing

Registrer målaravlesing på internett og vinn 1000 kroner!          (Publisert 27.03.2007)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 10.01.2007 er du med i trekning om 3 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Energiutgreiingar for 2006          (Publisert 15.01.2007)
Nettselskapa er pålagde å lage ei energiutgreiing for kvar kommune. Desse må rullerast årleg, og utgreiingane og møtereferat for 2006 finn du her

Vinnerane er:          (Publisert 14.01.2007)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 5 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Kristoffer Lio
Hans Bruun
Helitømmer AS
Monica Aas
Karl Arthur Husby
Vi gratulerer vinnerane.

 
                              
Arkiv for 2006     Arkiv for 2005      Arkiv for 2004      Arkiv for 2003
 

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58