Arkiv for 2007     Arkiv for 2005      Arkiv for 2004     Arkiv for 2003
 
                     Arkiv 2006
 
 
Energiutgreiingar for 2005          (Publisert 15.01.2007)
Nettselskapa er pålagde å lage ei energiutgreiing for kvar kommune. Desse må rullerast årleg, og utgreiingane og møtereferat for 2006 finn du her

Vinnerane er:          (Publisert 14.01.2007)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 5 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Kristoffer Lio
Hans Bruun
Helitømmer AS
Monica Aas
Karl Arthur Husby
Vi gratulerer vinnerane.

Målaravlesing 01.01.2007          (Publisert 27.12.2006)
Alle kundar, med unntak av hytter, får i desse dagar tilsendt avlesingskort. Hytter har fått avlesingskort tidlegare i haust. Avlesinga må være registrert innan 08.01.2007, og avrekning vert sendt ut i januar/februar. Vi er svært takksame for at du les av målaren din, slik at du får ei korrekt avrekning. Leverar du målarstand via internett er du med i trekning om 5 stk. som får kr. 1000,00 i fråtrekk på avrekinga.
Meir info om målaravlesing

Registrer målaravlesing på internett og vinn 1000 kroner!         (Publisert 27.12.2006)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 08.01.2007 er du med i trekning om 5 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Nye standardavtale           (Publisert 19.12.2006)
Forbrukarombudet og Energibedriftenes Landsforening har forhandla fram ny standardavtale for forbrukerar til bruk i energibransjen ved levering av kraft, nettleige og tilknyting til distribusjonsnettet. Avtalene gjeld frå 01.01.2007,og erstattar dei gamle frå 01.10.2002. Du kan laste ned avtalene i pdf format. Ta kontakt viss du ynskjer dei tilsendt.         Les meir

Nettleiga aukar frå 01.01.2007           (Publisert 18.12.2006)
Nettleiga vert auka med 2,5 øre/kWh frå 01.01.2007. Det blir ein auke i energileddet på 1,5 øre/kWh og kr. 200 i året i auka fastledd. Auken er fordelt likt på alle tariffar. 
Årsaken til prisauken er vesentleg auke i inntektsramma pga:
- auka rentenivå i samfunnet (høgare kapitalkostnadar)
- høgare spotpris gjev høgare kostnad til kjøp av nettap
- endra modell frå NVE (gjev høgare kapitalavkastning for å sikre at investeringsnivået i  det norske el-nettet vert høg nok.
Auken utgjer omlag 10% i høve til 2006, men bare 4% i høve til prisane i 2004 og 2005.           Sjå nettleigeprisar

Redusert kraftpris frå 01.12.2006           (Publisert 29.11.2006)
Frå 01.12.2006 vert standard variabel kraftpris 37,5 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.       Les meir

Redusert kraftpris frå 27.11.2006           (Publisert 20.11.2006)
Frå 27.11.2006 vert standard variabel kraftpris 50,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.       Les meir

Kundesidene blir ute av drift torsdag 16.11.2006          (Publisert 15.11.2006)
p.g.a. systemarbeid. Det betyr at du ikkje får logge deg inn for å reg.målarstand eller sjekke faktura e.l.

Målaravlesing for hytter         (Publisert 06.11.2006)
Vi har nå sendt ut målaravlesingskort for hytter, feriebustadar og fråflutte bustadar. Avlesingsdato er måndag 1.januar 2007. Dersom det passar best for deg kan du lese av målaren ved sesongslutt og sende oss avlesinga snarast.
Les meir

Vinnerane er:           (Publisert 15.10.2006)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Magnar Lia
Bjørn Tore Mandt, Dalen
Geir Tore Flatland, Seljord
Vi gratulerer vinnerane, og lovar fleire lotteri framover.

Redusert kraftpris frå 25.10.2006           (Publisert 11.10.2006)
Frå 25.10.2006 vert standard variabel kraftpris 72,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.       Les meir

Nytt breibandselskap - TeleFiber AS          (Publisert 09.10.2006)
Felles breibandselskap for Vest-Telemark og Hjartdal vart stifta 28.08.2006 og tok navnet TeleFiber AS (som var ledig etter at gamle TeleFiber hadde skifta navn i vår).   Les meir

Målaravlesing 01.10.2006          (Publisert 29.09.2006)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får i desse dagar avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 10.10.2006, og blir grunnlaget for avrekning 3.kvartal 2006. Avrekninga vert sendt ut i august. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.
Meir info om målaravlesing

Auka kraftpris frå 03.10.2006             (Publisert 18.09.2006) 
Frå 03.10.2006 vert standard variabel kraftpris 75,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Nedgang i kraftprisen frå 14.09.2006            (Publisert 29.08.2006) 
Frå 14.09.2006 vert standard variabel kraftpris redusert til 69,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Auka kraftpris frå 07.09.2006            (Publisert 22.08.2006)
Ny standard variabel kraftpris vert auka frå 07.09.2006 til 80,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Streik ramma breiband            (Publisert 21.08.2006)
Streikane i Telenor og Relacom i vår og sommar ramma breibandsutrullinga hardt.
For det fyrste vart ADSL-utrullinga nesten halvert. Dessutan har streikane medvirka til lang ventetid for å få breiband - ofte 4-9 veker.   
    Les artikkel i Teleavisen

Auka kraftpris frå 01.09.2006           (Publisert 17.08.2006)
Ny standard variabel kraftpris vert auka frå 01.09.2006 til 62,5 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Auka kraftpris frå 21.08.2006           (Publisert 07.08.2006)
Ny standard variabel kraftpris vert auka frå 21.08.2006 til 57,5 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Vinnerane er:          (Publisert 02.08.2006)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane dette kvartalet er:
Ole Roer, Fyresdal
Christian Rokkestad, Dalen
Dreng Haugehåtveit, Dalen
Vi gratulerer vinnerane, og lovar fleire lotteri framover.

Auka kraftpris frå 28.07.2006          (Publisert 28.07.2006)
Ny standard variabel kraftpris vert auka frå 28.07.2006 til 50,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord. 
Netto kraftpris ekskl. mva vert 40,0 øre/kwh.        Les meir

Registrer målaravlesing på internett og vinn 1000 kroner!         (Publisert 27.06.2006)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 10.07.2006 er du med i trekning om 3 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Målaravlesing 01.07.2006          (Publisert 27.06.2006)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får i desse dagar avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 10.07.2006, og blir grunnlaget for avrekning 2.kvartal 2006. Avrekninga vert sendt ut i august. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.
Meir info om målaravlesing

Redusert kraftpris frå 26.05.2006           (Publisert 10.05.2006)
Ny standard variabel kraftpris vert redusert frå 26.05.2006 til 47,5 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Straumrekning 1.kvartal 2006          (Publisert 28.04.2006)
Vi har nå sendt ut avrekning for 1.kvartal  til alle hushaldskundar med årsforbruk over 8000 kWh. Betalingsfristen er 20.05.2006. Rekninga er for dei fleste høgare enn normalt. Dette skuldast i hovudsak ein kald vinter med ein middel auke i straumforbruket på nesten 10%, samstundes som kraftprisen har vært høg i vinter. Du kan logge inn på din side for å sjå tidlegare forbruk m.m.
Andre kundegrupper har fått akonto for 2.kvartal  med betalingsfrist 20.05.2006.
meir info om fakturering

Vinnerane er:          (Publisert 19.04.2006)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane er:
Hans Magne Svartdal, Flatdal
Olav G.Haugen, Kviteseid
Jorunn Stokseth, Dalen
Vi gratulerer vinnerane, og lovar fleire lotteri framover.

Ny kraftpris frå 21.04.2006         (Publisert 06.04.2006) 
Ny standard variabel kraftpris frå 21.04.2006 vert 54,5 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Bruk internett og vinn 1000 kroner i avslag på straumrekninga!         (Publisert 28.03.2006)
Leverar du målaravlesinga di på internett innan fristen 10.04.2006 er du med i trekning om 3 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00

Målaravlesing 01.04.2006         (Publisert 28.03.2006)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får i desse dagar avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 10.04.2006, og blir grunnlaget for avrekning 1.kvartal 2006. Avrekninga vert sendt ut i april. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.    
Meir info om målaravlesing

Ny kraftpris frå 01.04.2006         (Publisert 15.03.2006) 
Ny standard variabel kraftpris frå 01.04.2006 vert 52,5 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Ny kraftpris frå 17.03.2006         (Publisert 03.03.2006)
Ny standard variabel kraftpris frå 17.03.2006 vert 47,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Ny kraftpris frå 17.02.2006         (Publisert 03.02.2006)
Ny standard variabel kraftpris frå 17.02.2006 vert 45,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir 

Ny kraftpris frå 10.02.2006           (Publisert 25.01.2006)
Ny standard variabel kraftpris frå 10.02.2006 vert 42,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Avrekningane er påveg ut          (Publisert 25.01.2006)
Avrekning for 4.kvartal 2005 er sendt ut til hushaldskundar i desse dagar. Hytter og næringsdrivande får avrekning for 2005. Desse vert sendt ut i starten av februar. Hugs at du kan logge deg på våre kundesider for å sjå historisk forbruk, reskontro m.m.

Breiband i Vest-Telemark          (Publisert 18.01.2006)
Det er i løpet av 2005 sluttført utbygging av fiber stamnett til alle kommunesentra i Vest-Telemark. Dette er ei utbyggig som er gjort av VTK i samarbeid med Vest-Telemark Næringsutvikling. Les meir

Vinnerane er:          (Publisert 17.01.2006)
Leverte du målaravlesing på internett var du med i trekning om 3 stk. som får redusert neste straumrekninga med kr. 1000,00. Vinnerane er:
Kåre Hovden, Vinje
Rolf Norman, Høydalsmo
Tor Oddvar Rekvik, Treungen
Vi gratulerer vinnerane, og lovar fleire lotteri framover.

Ny kraftpris frå 23.01.20065          (Publisert 09.01.2006)
Ny standard variabel kraftpris frå 23.01.2006 vert 39,5 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Energiutgreiingar for 2005          (Publisert 08.01.2006)
Nettselskapa er pålagde å lage ei energiutgreiing for kvar kommune. Desse må rullerast årleg, og utgreiingane for 2005 finn du her
 
                              
Arkiv for 2007     Arkiv for 2005      Arkiv for 2004      Arkiv for 2003
 

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58