Arkiv for 2007     Arkiv for 2006     Arkiv for 2004      Arkiv for 2003
 
                     Arkiv 2005
 
 
Bruk internett og vinn 1000 kroner i avslag på straumrekninga!   (Publisert 22.12.2005)
Leverar du målaravlesinga di på internett er du med i trekning om 3 stk. som får avrekninga redusert med kr. 1000,00.

Målaravlesing 02.01.2006          (Publisert 22.12.2005)
Alle kundar, med unntak av hytter, får i desse dagar tilsendt avlesingskort. Hytter har fått avlesingskort tidlegare i haust. Avlesinga må være registrert innan 09.01.2006, og avrekning vert sendt ut i januar/februar. Vi er svært takksame for at du les av målaren din, slik at du får ei korrekt avrekning. Leverar du målarstand via internett er du med i trekning om 3 stk. som får kr. 1000,00 i fråtrekk på avrekinga.    Meir info om målaravlesing

Nettleiga redusert med 6% frå 01.01.2006          (Publisert 19.12.2005)
Nettleiga vert sett ned 6% frå 01.01.2006. Nedgangen utgjer 1,5 øre/kWh + mva og er fordelt likt på alle tariffar. Årsaken til nedgangen er redusert inntektsramme som fylgje av generell rentenedgang og pålagte effektiviseringskrav frå styresmaktene.
Midlare inntekt til VTK inklusiv alle faste ledd vert etter dette 23,5 øre/kWh i 2006 mot 25,0 øre/kWh i 2005 og 2004. Mellom dei ulike kundar varierar nettleiga frå 10-11 øre/kWh for hotell og andre store uttak med høg brukstid og til 50-60 øre/kWh for hytter. Hushald vil i 2006 betale 22,3 øre/kWh inklusiv fastleddet ved eit årsforbruk på 20000 kWh.
I tillegg til prisane over kjem i gjennomsnitt 19,7 øre/kWh i avgift til energifondet, forbruksavgift og meirverdiavgift. Dette tyder at avgiftene utgjer 45% av ei total midlare nettleige på 43,2 øre/kWh.       Nye nettleigeprisar

Ny kraftpris frå 01.11.2005          (Publisert 18.10.2005)
Ny standard variabel kraftpris frå 01.11.2005 vert 36,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Ledig stilling i VTK Installasjon AS         (Publisert 17.10.2005)
Det er ledig stilling som dagleg leiar/installatør i VTK Installasjon. Sjå fullstendig lysingstekst.

Min side - Kundeservice på eigen PC           (Publisert 07.10.2005)
Vi har nå åpna ein kundeportal der du som kunde kan logge deg inn. Her kan du m.a. registrere målarstand, sjekke forbruk, faktura og reskontro. Du kan og gjere enkle endringar i kundeopplysningar vi har registrert på deg. Ved fyrste gong pålogging må du legge inn kundenr. og målepunkt ID., og du  får tilsendt passord på  e-mail. Passordet kan du seinare endre.

Målaravlesing 03.10.2005          (Publisert 27.09.2005)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får tilsendt avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 10.10.2005, og blir grunnlaget for avrekning 2.kvartal 2005. Avrekninga vert sendt ut i oktober. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.  Meir info

Ny kraftpris frå 07.09.2005           (Publisert 24.08.2005)
Ny standard variabel kraftpris frå 07.09.2005 vert 33,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Meir info

Registrering av målaravlesingar avslutta              (Publisert 13.07.2005)   
Vi har avslutta mottak av målaravlesingar for dette kvartalet. Kundar som ikkje registrerte/sende målaravlesing innan 11.07.2005 vil få forbruket sitt stipulert. Tidspunkt for neste målaravlesing finn du her

Målaravlesing 04.07.2005        (Publisert 29.06.2005)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får tilsendt avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga må være registrert innan 11.07.2005, og blir grunnlaget for avrekning 2.kvartal 2005. Avrekninga vert sendt ut i august. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.  Les meir

Redusert kraftpris frå 11.07.2005          (Publisert 23.06.2005)
Ny standard variabel kraftpris frå 11.07.2005 vert 30,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Ny kraftpris frå 23.05.2005          (Publisert 09.05.2005)
Ny standard variabel kraftpris frå 23.05.2005 vert 32,5 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Ny kraftpris frå 02.05.2005          (Publisert 19.04.2005)
Ny standard variabel kraftpris frå 02.05.2005 vert 30,0 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir. 

Registrering av målaravlesingar avslutta          (Publisert 12.04.2005)
Vi har avslutta mottak av målaravlesingar for dette kvartalet. Kundar som ikkje registrerte/sende målaravlesing innan 11.01.2005 vil få forbruket sitt stipulert. Tidspunkt for neste målaravlesing finn du her

Kraftpris i Tokke og Vinje sommaren 2005         (Publisert 08.04.2005)
Frå 01.05.2005 vert kraftprisen i Tokke 15,75 øre/kwh og Vinje 13,6 øre/kWh, inkl. off.avg. Dette er sommarprisar.
Vinterprisen frå 01.10.2005 vert i Tokke 20,0 øre/kwh og Vinje 18,25 øre/kWh, inkl. off.avg. 
Middelprisen for året vil bli lik den prisen kommunestyra har vedteke, utan påslag til VTK. Denne er 18,75 øre/kWh i Tokke og 16,88 i Vinje.   Les meir

Låg kraftpris i VTK         (Publisert 08.04.2005)
Konkurransetilsynet sin oversikt visar at VTK over tid har låg kraftpris samanlikna med andre kraftleverandørar. I oversikten kan du velge kraftleverandør og periode du vil samanlikne oss med. Sjekk kraftprisar her

Målaravlesing 04.04.2005         (Publisert 29.03.2005)
Alle hushaldkundar med forbruk over 8000 kWh/år får tilsendt avlesingskort, og skal lese av målaren. Avlesinga blir grunnlaget for avrekning 1.kvartal 2005. Avrekninga vert sendt ut i april. Andre kundegrupper får akontorekning dette kvartalet.  Les meir

Ny kraftpris frå 21.03.2005          (Publisert 07.03.2005)
Ny standard variabel kraftpris frå 21.03.2005 vert 29,5 øre/kWh inkl.mva for kundar i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord.  Les meir

Registrering av målaravlesingar avslutta          (Publisert 07.03.2005)
Vi har avslutta mottak av målaravlesingar for dette kvartalet. Kundar som ikkje registrerte/sende målaravlesing innan 11.01.2005 vil få forbruket sitt stipulert. Tidspunkt for neste målaravlesing finn du her

                              
Arkiv for 2007     Arkiv for 2006      Arkiv for 2004      Arkiv for 2003
 
Hovudside
 

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58