AMSLeveringspliktFlyttingFaktureringByggskåpNettinfoNettavtaleArbeid nær anlegg

 

Kundeservice
Kundesenteret   
 
(Åpningstid: 07.30 - 15.30)
Flytting
Skal du flytte?     Les meir

Val av kraftleverandør
Som ny nettkunde må du velge ein kraftleverandør.       Finn leverandør

Fødselsdato
Endra forskrifter krev at vi må ha fødselsdato på alle kundar. Alle kundar må oppgje fødselsdato ved tinging av abonnement. For foretak må vi ha org.nr.

Kraftflyt
Kor mykje straum vert til ei kvar tid transportert på dei ulike ledningane og sjøkablane til og frå det norske elspotområde? Statnett har oversikt over dette på si internettside.
Les meir
 
Kompensasjon for langvarige straumbrot
Som kunde har du krav på kompensasjon ved avbrot i straumforsyninga som varer i meir enn 12 timar. Etter regelverket må kunden søke om denne kompensasjonen, men vi betalar ut til alle vi har registrert langvarige avbrot på, utan at du treng sende søknad. Kompensasjonen blir trekt frå på straumrekninga.
Satsane for dette er:
-   600 kroner for avbrot frå 12 til 24 timar
- 1400 kroner for avrot frå 24 til 48 timar
- 2700 kroner for avbrot frå 48 til 72 timar
- for avbrot utover 72 timar blir det eit tillegg på 1300 kromer for kvar ny 24 timars periode.
For fritidsbustadar kan samla årleg utbetaling ikkje overstige forventa innbetalt nettleige for inneverande år. Du finn meir informasjon om ordninga på NVE si side.
 
Dersom du ikkje har fått kompensasjon men meiner du har krav på dette kan du fylle ut dette skjemaet og sende oss.

Elklagenemda
Elklagenemda handsamar tvistar mellom energiselskap og private hushaldningskundar.  Saksbehandlinga er gratis for forbrukarar.

Kraftmarkedet
Korleis fungerar det nordiske kraftmarkedet? NVE har oppretta ei internettside retta mot forbrukerane med informasjon om ”alt” du treng å vite om straum og energi.        Les meir
 
-Tlf.: 35 07 57 00
- Telefaks: 35 07 57 01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtknett.no
 
Kundeservice på nett
Her kan du registrere målarstand og administrere abonnementet ditt.
Logg inn

Snarvegar
Total straumpris
Fordeling av årsforbruket
Nettleigeavtale

 

 Hovudside

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58